logo Van de Graaf Import
Signum Nieuws Collecties Dealers Over Van de Graaf Import Contact


Welkom op de website van Van de Graaf Import. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers van de site dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


Geen garantie en disclaimer
Van de Graaf Import zal alles doen wat redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen, in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of overige informatie ("Informatie "). Van de Graaf Import wijst hierbij uitdrukkelijk elke expliciete of stilzwijgende toezegging of garantie van de hand, van welke aard dan ook, met betrekking tot de juistheid, actualiteit, compleetheid en/of verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van (inclusief maar niet beperkt tot) enige op deze website aanwezige of via deze website verschafte informatie en/of enig op deze website beschreven of aangeprezen product, waaronder garanties met betrekking tot inbreuk op enig octrooi, copyright of andere rechten van derden.


Links naar andere website
Op deze website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe websites staan. Van de Graaf Import wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites van de hand. Onze Privacy-verklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw gegevens op dergelijke websites. Van de Graaf Import is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op enige informatie die op dergelijke sites wordt verschaft. Links naar andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de gebruikers van deze website.


Intellectueel Eigendom
Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website en op alle informatie die op of via deze website wordt verschaft (via tekst, afbeeldingen of andere wijze) eigendom van Van de Graaf Import. Van de Graaf Import geeft u hierbij toestemming om materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciƫle en informatieve doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- niets van deze website mag voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden worden gedistribueerd of verkocht;
- niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd;
- de mededeling betreffende auteursrechten ("afkomstig van de website van Van de Graaf Import") moet op elke kopie of elk deel daarvan te worden vermeld, samen met de datum waarop de kopie is gemaakt.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle op deze website getoonde handelsmerken eigendom van of onder licentie verstrekt aan Van de Graaf Import.

Niets op deze website mag zodanig worden uitgelegd als zou op enig handelsmerk of octrooi of op enig ander intellectueel eigendomsrecht van Van de Graaf Import een licentie of recht verleend worden.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom en alle informatie die op of via deze website wordt verschaft, is schriftelijke toestemming van Van de Graaf Import vereist. Misbruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.


Van de Graaf Import

Bunschotenstraat 48
5043 BA, Tilburg
Nederland

KvK Tilburg: 18088809
BTW: NL180455710B03

ABN Amro Tilburg
55.02.46.533

Website:
www.signumpen.eu
www.vandegraafimport.com
Copyright © 2008
Van de Graaf Import

Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden

Signum    |    Nieuws    |    Collecties    |    Dealers    |    Over VDG    |    Contact
Info: +31(0)13 - 20 20 020